top of page

מאמרים

טעם הקרבנות במשנתו של הרמב"ן ובית מדרשו

2 אפריל 2023

הרבה נאמר על טעם הקרבנות אולם אין ספק שההקדמה המתחייבת לנושא זה אנו מוצאים ברמב"ם שזה לשונו:
החוקים הן המצות שאין טעמן ידוע, אמרו חכמים – חוקים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן, כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח.

מדור הבחירה: מאמר א - חטא עץ הדעת

10 מרץ 2023

על הנושא של החטא הקדמון הוצגו שתי שאלות עקרוניות. הראשונה: איך ניתן להבין שאדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה המתואר כנברא שהוא בתכלית השלמות, יעבור על מה שציווה לו השי"ת, ומה עוד בעניין שכרוכה בו המוות? 

מדור הבחירה: מאמר ב - הבחירה: חיובית או שלילית

10 מרץ 2023

מה שלא יהיה תוכנו של החטא הקדמון, בין אם יהיה עניינו אדם שמעתה יודע רק טוב ורע במקום אמת ושקר כמקודם החטא - כפי דעת הרמב"ם, ובין אם יהיה עניינו אדם המאבד את מידת היושר בגלל "חשבונות רבים" - כפי דעת הרמב"ן, סוף דבר הוא שהבחירה בין טוב לרע היתה בלתי רצויה לפני הקב"ה.

מדור הבחירה: מאמר ג - הבחירה והתרועה בראש השנה

10 מרץ 2023

דבר מוסכם הוא בתלמודנו שתרועה, פירושה - בכי, שכן תרגומה של "תרועה" הוא "יבבה", שמובנה גניחה ויללה כפי הכתוב  (שופטים ה, כח) "וַתְּיַבֵּב אֵם סִיסְרָא".

מדור הבחירה: מאמר ד - שיטת הרמב"ם והרמב"ן בעניין הבחירה בימות המשיח

10 מרץ 2023

הקדמה לנושא, דברי הגמרא המפרטים את תהליך הגאולה העתידה בלשון זה: "כינור של מקדש של שבעת נימין היה (...) ושל ימות המשיח שמונה (...) של עולם הבא עשר".

מדור הבחירה: מאמר ה - בחירה וידיעה

10 מרץ 2023

השאלה היא ידועה ומפורסמת: אם הקב"ה יודע את כל מה שיהיה, הרי מתחייב שהאדם הוא מוכרח במעשיו, ואיה הבחירה? 

מדור הבחירה: מאמר ו - בחירה וידיעה במקרא

10 מרץ 2023

וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת כִּי מוֹת יוּמָת:
וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנוּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ לָשׁוּב לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ עַד מוֹת הַכֹּהֵן:
וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת הָאָרֶץ וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ:
וְלֹא תְטַמֵּא אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם ישְׁבִים בָּהּ אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ כִּי אֲנִי ה' שֹׁכֵן בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר לה, לא-לד).

מדור הבחירה: מאמר ז - הכל בידי שמים 

10 מרץ 2023

דריש ר' חנינא בר פפא: אותו מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו: ריבונו של עולם - טיפה זו מה תהא עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא קאמר.

מדור הבחירה: מאמר ח - סוגיית הבחירה במקרא

10 מרץ 2023

המקור הראשון בתורה על נושא הבחירה היא פנייתו של הקב"ה לקין אחרי שהוא לא שעה אל קרבנו: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל קָיִן לָמָּה חָרָה לָךְ וְלָמָּה נָפְלוּ פָנֶיךָ: הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ".

טעמי המצוות במשנתו של הרמב"ם

1 בספטמבר 2022

אין ספק שטעמי המצוות הוא נושא חשוב בתורה שעליו רבו הגישות, שהרי בעניין זה לא הרי דרכו של הרמב"ם ובית מדרשו כדרכו של המהר"ל ובית מדרשו או כדרכו של הרש"ר הירש ובית מדרשו.

תוכן המילה "איכה"

1 בספטמבר 2022

אין ספק ש"איכה" היא המילה המבטאת באופן ייחודי את חורבן הבית, וכפי שמעידה העובדה שחז"ל כינו את ספר איכה בשם "ספר קינות", "מגילת קינות", או באופן סתמי "קינות", וזה משום  ש"אין איכה אלא לשון קינה", ולפי דעה אחרת, "אין איכה אלא לשון תוכחה".

תשעה באב והשואה

7 באוגוסט 2022

"שקולה הריגתם כשרפת בית אלהינו" במאמר זה, ברצוננו להתייחס לקינה אודות גזרות תתנ"ו שבה מקונן רבי קלונימוס ב"ר יהודה על הרוגי קהילות שפירא, ורמיזא ומגנצא.

שמים החדשים והארץ החדשה

30 ביולי 2022

אודות הפסוק הראשון שבתורה "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ", מבהירים חז"ל "אֵת הַשָּׁמַיִם" - שמים שעלו במחשבה, "וְאֵת הָאָרֶץ" - ארץ שעלתה במחשבה"[1], כלומר – שנבראו כל ההוויות המקופלות במחשבת המושגים "שמים" ו"ארץ".

bottom of page