מאמרים

טעמי המצוות במשנתו של הרמב"ם

1 בספטמבר 2022

אין ספק שטעמי המצוות הוא נושא חשוב בתורה שעליו רבו הגישות, שהרי בעניין זה לא הרי דרכו של הרמב"ם ובית מדרשו כדרכו של המהר"ל ובית מדרשו או כדרכו של הרש"ר הירש ובית מדרשו.

תוכן המילה "איכה"

1 בספטמבר 2022

אין ספק ש"איכה" היא המילה המבטאת באופן ייחודי את חורבן הבית, וכפי שמעידה העובדה שחז"ל כינו את ספר איכה בשם "ספר קינות", "מגילת קינות", או באופן סתמי "קינות", וזה משום  ש"אין איכה אלא לשון קינה", ולפי דעה אחרת, "אין איכה אלא לשון תוכחה".

תשעה באב והשואה

7 באוגוסט 2022

"שקולה הריגתם כשרפת בית אלהינו" במאמר זה, ברצוננו להתייחס לקינה אודות גזרות תתנ"ו שבה מקונן רבי קלונימוס ב"ר יהודה על הרוגי קהילות שפירא, ורמיזא ומגנצא.

שמים החדשים והארץ החדשה

30 ביולי 2022

אודות הפסוק הראשון שבתורה "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ", מבהירים חז"ל "אֵת הַשָּׁמַיִם" - שמים שעלו במחשבה, "וְאֵת הָאָרֶץ" - ארץ שעלתה במחשבה"[1], כלומר – שנבראו כל ההוויות המקופלות במחשבת המושגים "שמים" ו"ארץ".