top of page

ברוכים הבאים

צבי אינפלד הוא המחבר של מספר ספרים בהם משתקפות בעיקר השפעתו של המהר"ל, זו של גדולי מורי החסידות כדוגמת רבי צדוק הכהן, המי שילוח ועוד אחרים, וכן זו של הבעל הפחד יצחק, הרב יצחק הוטנר זצ"ל.

10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
10 מרץ 2023
1 בספטמבר 2022
1 בספטמבר 2022
7 באוגוסט 2022
30 ביולי 2022
Books

ספרים

עולם הקורבנות

ניתוח מעמיק ומקיף בשיטת הראשונים בפנימיותה של תורת הקרבנות, ובמשמעותם של הקרבנות לפי תפיסת עולמנו. 

ליבון עיוני ומעמיק ממחבר "תורת הגר"א ומשנת החסידות" של כפלות היחס בדברי חז"ל ל"חכמת יונית" ולתורת ההיגיון, ההבדל בין חכמת ישראל - חכמה פנימית, לחכמת יון - חכמה חיצונית, ע"פ שיטת המהר"ל ובית מדרשו. 

book_moadim.png

בעקבות המועדים והזמנים

בחיבור הנוכחי, השתדלנו בס"ד להעמיד שלמרות שלכל חג ומועד תוכן ועומק משלו, לכל אחד מהימים הללו צד משותף כך שכולם יחד יוצרים קו המנווט את מעגל הזמן לתכליתו המבוקשת כפי שזאת נקבעה בראשית מחשבת הבריאה.

תורת הגר"א ומשנת החסידות

ליבון עיוני תורני של המחלוקת בין שיטת הגר"א לשיטת החסידות ומתבאר בו מושגי יסוד במחשבת האמונה.

כתב עברי כתב אשורי

שיטת חז'ל על פי תורת המהר'ל ובית מדרשו. ספר מקיף ומרתק באחת הסוגיות הסתומות ביותר באיזה כתב היו כתובים ספרי התורה הראשונים, הלוחות הראשונים והשניים.

book_mitzvot.jpg

לדרך טעמי המצוות

ספר לדרך טעמי המצוות", ולא - "ספר טעמי המצוות". והיינו שמגמת החיבור הנוכחי היא לנסות לברר בס"ד את הדרכים השונות בהבנת טעמי המצוות שראשי המדברים בעניין זה הם הרמב"ם – ובית מדרשו, והמהר"ל – ובית מדרשו.

צהר לבראשית 

ניתוח מעמיק לפרשת בריאת העולם עם ביאור נפלא לפסוקי התורה בענין זה.

עיון מעמיק במשנתו וביחידותו של רבי עקיבא - יסודה של תורה שבע"פ, וביאורי מנהגי ימי העומר על פי המהר"ל ובית מדרשו.

ביוגרפיה

ביוגרפיה

באנטוורפן, הוא היה מעורב בענייני חינוך, הן במסגרת וועד החינוך של ה"יסודי התורה", הן במסגרת הוועד של המוסד לילדים נכים "תקוותנו"  בו היה פעיל כמעט משעת הקמתו.
צבי אינפלד הוא המחבר של מספר ספרים בהם משתקפות בעיקר השפעתו של המהר"ל, זו של גדולי מורי החסידות כדוגמת רבי צדוק הכהן, המי שילוח ועוד אחרים, וכן זו של הבעל הפחד יצחק, הרב יצחק הוטנר זצ"ל.
צבי אינפלד עלה לארץ ישראל בשנת תשס"ט, ומתגורר היום בירושלים עיה"ק.

יליד אנטוורפן, בלגיה, , צבי אינפלד התחנך בבית ספר "יסודי התורה", מוסד שהתנהל תחת חסותו ונשיאתו של הרב קרייסווירט, זצ"ל. תחילת דרכו בעולם הישיבות היתה ישיבת מונטרה, שווייץ, שבתקופה זו, עמדה תחת ראשותו של הרב שיינר שליט"א, היום ראש ישיבת קמניץ, ותחת זו של להבדיל  מחיים לחיים הרב רקוב זצ"ל, שהתמנה אחר כך למרא דאתרא של גייטסד. ממונטרה עבר צבי אינפלד לבאר יעקב שם הוא זכה לשמוע משיעוריו של המשגיח, הרב וולבה זצ"ל.  אחרי שנות החינוך והלימודים בישיבה, הוא יצא לעולם המסחר, קרי, לעסקת היהלומים, כדרכם של רוב רובם של תושבי אנטוורפן בזמנים אלו.

צור קשר

צור קשר

אבוהב 12, ירושלים

bottom of page